Iň soňky maşyn zawody

17 ýyllyk önümçilik tejribesi
  • biz hakda
  • biz hakda
  • biz hakda
  • 1 (2) - 副本

biz hakda

hoş geldiňiz

“Knoppo Laser” 2004-nji ýylda guruldy, dünýäde ýokary tehnologiýaly senagat lazer çözgütlerini öndürijileriň biri bolup, lazer akylly enjam çözgütleri bilen üpjün etmäge we dünýäniň dürli pudaklaryndaky müşderilerimize has netijeli we bäsdeşlige ukyply bolmaga mümkinçilik berýär.Bazardaky 15,000-den gowrak lazer kesiş ulgamy we çalt ösýän global bazasy bolan Knoppo Lazer, halkara müşderiler bazasyna hyzmat etmek üçin amatly ýagdaýdadyr, eýýäm 100-den gowrak ýurtda ýokary hilli we gysga jogap jogaplaryny kepillendirýär.

Koprak oka
Koprak oka
  • şahadatnamasy
  • şahadatnamasy
  • şahadatnamalar-3
  • CE_00